Mersin Şehir
HV
04 ARALIK Pazartesi 03:43
Advert

DEVA PARTİSİ MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET EMİN EKMEN,MERSİN’DE ZİYARETLERDE BULUNDU

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 16-10-2023 11:54
 DEVA PARTİSİ MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET EMİN EKMEN,MERSİN’DE ZİYARETLERDE BULUNDU

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, DEVA Partisi İl Başkanı Taner Işıkbayveberaberindekiheyetlebirliktecenaze, taziyeziyaretleriveesnafziyaretlerindebulundu. Tırmıl Sanayi SitesiesnafınıveişinsanlarınıziyaretedenEkmen, mevcutsorunlarıdinledi. Pazar günügerçekleşenCumhuriyetin 100. YılıveMTOSB’nin 30. KuruluşYılDönümüprogramınakatılan Mehmet Emin Ekmen, Mersin’insanayisiningeleceğiiçinbirlikmesajıVerdi.

ŞehitUzman Çavuş Mehmet Emre Teke’ninAilesineTaziyeZiyareti

Mehmet Emin Ekmen, Pençe Kilit-2 Harekatıkapsamında, 9 EkimtarihindeağıryaralanarakIşıklıSeyyar Sahra Hastanesi’nekaldırılanveyapılantümmüdahalelererağmenşehitolanİstihkamUzman Çavuş Mehmet Emre Teke’ninailesinetaziyeziyaretindebulunarakbaşsağlığıdilekleriniiletti.

Ekmen, Tırmıl Sanayi SitesiEsnafınınSorunlarınıDinledi

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, DEVA Partisi Mersin İl Başkanı Taner IşıkbayveberaberindekiheyetlebirlikteTırmıl Sanayi Sitesiesnafınaziyarettebulundu. EsnafıgezereksıkıntılarınıdinleyenveişinsanlarınaziyarettebulunanEkmen, Mersin’insanayisiningelişimiiçinTBMM’deyoğunçalışmalaryürüttükleriniifadeetti.

MTOSB’nin 30. KuruluşYıldönümünde Birlik veBeraberlikMesajı

Pazar günüMTOSB’nin 30. KuruluşYılDönümüiçingerçekleşenprogramaişderneğitemsilcileri, işinsanlarıvesiyasi parti temsilcileritarafındanyoğunbirkatılımsağlandı. Kuruluşyıldönümükutlamasınakatılan DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin sanayisinin Türkiye içinbüyükönemtaşıdığınıvegelişmepotansiyelininçokyüksekolduğunuifadeederek, birlikveberaberliğinöneminevurguyaptı.

Türkiye’deenfazlavergiverenaltıncışehirolanve ISO ilk 500’de 11 firmasıbulunanMersin’inbufirmalarınsayısınıyükseltmesininyolununbirlikveberaberlikiçindeMersin’eyapılacakdesteğe, ilgiyeveyatırımabağlıolduğunubelirtenEkmen, MTOSB yönetimine, çalışanlarınaveişinsanlarınateşekküretti.

 

AdminAdmin

YORUMLAR