Mersin Şehir
HV
04 EKİM Salı 20:30
Advert

MERSİN İL BÜTÜNÜ PLANLAMA SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRMESİ

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 23-08-2022 14:44
MERSİN  İL BÜTÜNÜ PLANLAMA SÜREÇLERİ DEĞERLENDİRMESİ

Kentimizde imar planı çalışmaları yaklaşık 4 yıldır devam etmektedir. Bu süreçte 4 merkez ilçenin 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yaklaşık % 90 lık kısmı tamamlanmıştır. İl bütününde ise Anamur ve Silifke ilçelerinin 1/5000 ölçekli nazım imar planları onaylanmış ihalesi devam eden Çamlıyayla, Aydıncık ve Erdemli ilçelerinde ise süreç devam etmektedir. 
Nazım imar planları tamamlanan bölgelerde ilçe belediyeleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlamakta meclis kararlarını almakta ve onay mercihi olan Mersin Büyükşehir Belediye Meclisine göndermektedir. 
Tmmob Mersin İl koordinasyon kurulu olarak kentimizde sadece belediyelerin hazırladığı imar planlarını değil Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan planları da takip etmekteyiz. 
Bu takiplerin sonucunda Tmmob bünyesinde yer alan meslek odaları ve il koordinasyon kurulu olarak; başta Yenişehir ilçesinde yer alan mersin marina alışveriş merkezinin imar planı ve ruhsat iptaline karşı dava açılmış ve süreç devam etmektedir. Akdeniz ilçesinde yer alan özel endüstri bölgesi ilan edilen alanın hem çed raporu hem de 1/100000 ölçekli çevre düzeni planına dava açılmış ve davalar kazanılmıştır. Akdeniz ilçesinde yer alan Mersin Limanı genişleme projesinin imar planları iptal ettirilmiş ancak devamında yaşanan süreçte konu ile ilgisi olmayan bilirkişi raporları doğrultusunda dosya üzerinde değişiklikler yapılmış ve dava dosyası danıştaya taşınmıştır. Mezitli ilçesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan plan değişikliğine itiraz edilmiş itirazın reddedilmesi ile birlikte söz konusu plan değişikliği yargıya taşınacaktır. Akdeniz ilçesinde Çamlıbel Su sporları Merkezi adı ile lanse edilen ve askı süreci tamamlanan projenin imar planlarına itiraz edilmiş olup süreç takip edilmektedir. Ayrıca Tmmob bünyesinde yer alan meslek odaları kentimizde yapılması düşünülen yer seçimi hatalı maden ve taş ocaklarının yasal süreçlerine dahil olmakta ve kentimizde çevresel olarak yıkım getirecek tüm projelerde kanunlar kapsamındaki haklarımızı kullanmaktayız.
Tmmob Mersin İl koordinasyon kurulu yerel yönetimlerin planlama süreçlerinde plan yapma yetkisine sahip idarelerin bilimsel ve teknik görüş alınması amacıyla davet edildiği her platformda yer almaktadır. Planların onay sürecinde meslek odaları olarak görüşlerimiz sorulduğu zaman yazılı olarak iletmekte ve daha sonra plan süreçlerini takip etmekteyiz. 
Kentimizde son dönemde özellikle Anamur İlçesi 1/5000 ölçekli nazım imar plan onayı sürecinde başlayan süreçten sonra kent planlarında kamu yararı ve eşitlik ilkesinden daha çok meclis çoğunluğuna göre kararlar alındığını gözlemlemekteyiz. 
Maalesef Belediye meclislerinde gün geçtikçe bilimsel ve teknik konular yasa ve yönetmeliklerle karara bağlanması gerekir iken son dönemde meclis çoğunluğu çerçevesinde özel kararlar alınmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir. Bunun en temel örneğinin ise komisyon kararlarının meclis oylamalarında değiştirilmesidir.
Öyle ki geçmiş dönemde oluşan mahallelerde, sokaklarda belirlenmiş olan kat yükseklikleri ve oluşmuş dokunun aksine boşta yer alan birkaç alan için özel kat yükseklikleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Yine kamu yararı ve eşitlik ilkesinden ayrı olarak yatırım kisvesi altında bazı alanlara yoğunluk talep edilmekte ve bu süreçlerden dolayı da alt ölçek planlar tamamlanamamaktadır. 
Kamuoyunu son dönemde meşgul eden tisan mahallesi planlarında da görüldüğü üzere mevcut oluşmuş dokuların aksine plan kararları üretilmesi hem o bölgenin özelliğini yitirmesine hem de aynı bölgede yaşayan insanlar arasında eşitsiz imar hakları tanınmasına neden olmaktadır. 
Tmmob Mersin İl koordinasyon kurulu ve ona bağlı meslek odaları olarak kentimizde yerel yönetimlerin onayladığı planlarda ilgili kanun ve yönetmelik dışında onaylanan planları dava etmekte ve süreçleri takip etmektedir. Son dönemde yoğunluk artışı yapılarak gerekli sosyal donatı alanları ayrılmadan Mersin Büyükşehir Belediyesi meclisinde oy çokluğu ile onaylanan Anamur ilçesi 1/5000 ölçekli nazım imar planını mahkemeye taşıyacaktır. Yine Toroslar ilçesinde yaklaşık yüzde 80 lik kısmı 5 kat yapılaşmış alanda plan kararı ile 18 kat yapılaşma hakkı verilmiş Arpaçsakarlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Tmmob İl koordinasyon kurulu tarafından mahkeme sürecine taşımış ancak 15 aylık süreçte yeni bilirkişi ataması yapılacak olup süreç takip edilmektedir.
Maalesef son dönemde kentimizde takip ettiğimiz bir başka tehlike arz eden konu ise mahkeme kararlarıdır. İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun hazırlatılan imar planlarında son dönem de hızlı bir şekilde mahkemelerden geri dönmekte bu süreçte konu ile ilgisi olmayan bilirkişi raporları ve mahkeme kararları dikte edilerek rant edinilmeye çalışılmaktadır.   


Sonuç olarak; TMMOB İl Koordinasyon kurulu olarak kentimizde plan onama yetkisine sahip tüm idarelere çağrımızdır. 
Kentimizde onaylanacak imar planları kamu yararı ve eşitlik ilkesine göre hazırlatılması, ilgili kanun ve yönetmeliklerin dışına çıkmadan onaylanması gerekmektedir. Planlar onaylanır iken en önemli kriter kamu yararı ve planda eşitlik ilkesi olmalıdır.
Kentimizde maalesef son dönemde merkezi yönetimin başta orman dışına çıkartılan alanlar ve bir çok kamusal alan üzerinden rant odaklı projelerin çalışmasını sürdürür iken yerel yönetimlerinde aynı bakış açısıyla plan kararları üretmesi kaygı oluşturmaktadır. 
Tmmob mersin İl koordinasyon kurulu olarak kentimizde yapılması düşünülen bütün projelerin takibinde olduğumuzu ve kamu yararı gözetilmeden yapılmaya çalışılan tüm projeler için de yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Saygılarımızla,
TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu  

AdminAdmin

YORUMLAR