Mersin Şehir
HV
28 EYLÜL Perşembe 07:00

CHP İÇİN REÇETE

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-06-2023 12:00
CHP İÇİN REÇETE

Önceki iki yazımda, partimizin seçim yenilgisi sonrası öz eleştiri yapması gereken bazı başlıkları yazmış ve kendimce çözüm önerileri sıralamıştım. Bu yazımda ise önerdiğim çözümlerin nasıl hayata geçirileceği ve kalıcı olacağı konusunu işlemeye çalışacağım. 
Partimizin yetkili kurullarının kongreler ve kurultay sürecini başlatması çok önemli ve olumludur. Bununla birlikte en geç 15 Ekim 2023 tarihinde bitecek olan il kongrelerinden sonra seçimli olağan kurultayın ne zaman yapılacağı belirsizliğini korumaktadır. Hatta olağan kurultayın 2024 yerel seçimleri sonrasına bırakılacağı iddiaları gündem olurken bir televizyon programında Genel Başkanımız seçimli kurultayın yerel seçim öncesinde yapılacağını ifade etmiştir. Buraya kadar her şey tamam. Ancak seçimli olağan kurultayda kim seçilirse seçilsin “yönetim anlayışı” değişmedikçe ciddi değişiklikler olamayacağını hepimiz biliyoruz. 
CHP’lilere bir kurtarıcı aramak yakışmaz! Bu nedenle yönetim sistemi üzerine konuşmamız daha uygun olur. Bu bağlamda partimiz için kendimce bir “İş Akış Şeması” oluşturdum. Buna göre: 
A-    Kurultay Sürecinde Acilen Yapılması Gerekenler
1.    İlçe delegeleri seçilirken her mahalle/köye mutlaka ve istisnasız olarak sandık konulmalı, seçimin yapılacağı gün, saat ve sandığın konulacağı yer mahalle/köyde bulunan bütün üyelere kısa mesajla en az üç gün önceden bildirilmeli ve blok liste uygulamasına son verilerek, delegeler çarşaf liste ile belirlenmelidir. “Delege yazılması” gibi antidemokratik ve sosyal demokrasi kültürü ile örtüşmeyen uygulamalara son verilmelidir.
2.    İlçe ve il kongreleri mutlaka çarşaf liste ile yapılmalı, her ne kadar tüzüğümüze uygun olsa da (antidemokratik olan bu uygulama tamamen kaldırılana kadar), blok liste ile seçim yapılmamalıdır.
3.    Seçimli olağan kurultayın tarihi şimdiden belirlenmeli ve ilan edilmelidir.
4.    Kurultay, son yıllarda yapıldığı gibi, yine çarşaf liste ile yapılmalıdır. 
5.    Bu seçimlerin herhangi bir aşamasında Genel Merkez yöneticilerimiz ya da belediye yöneticilerimizin isimleri kullanılarak üye/delege iradesini etkileyecek girişimlere engel olunmalıdır. Buna uymayanlar hakkında disiplin süreci başlatılacağı açıkça belirtilmelidir.

B-    Tüzüğümüzde Yapılması Gereken Acil Değişiklikler (Değişiklik detayları için https://aytugatici.com/pdf/25190235852937821049Manifesto.pdf bağlantısı incelenebilir)
1.    Seçme ve seçilme hakkına sahip üyenin tanımı yeniden yapılmalıdır.
2.    Tüm milletvekili adayları ön seçimle belirlenmeli, Genel Merkez en fazla %5 kontenjan kullanmalı ve kontenjan adayları birinci sıradan gösterilmemelidir. 
3.    Bir kez kontenjan adayı olup milletvekilliği yapanlar bir daha hiçbir zaman kontenjan adayı yapılmamalıdır. 
4.    Yurt dışı örgütlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilmeleri mutlaka sağlanmalıdır.
5.    Halen belediye başkanlığı yapmakta olan kişilerin tekrar aday gösterilebilmesi için önceden belirlenen ve ilan edilen performans ölçütlerini sağlama şartı getirilmelidir. 
6.    CHP’li bir başkanın yönetmediği ya da performans ölçütlerini sağlamadığı için adayımızın değiştirilmesine karar verilen şehirlerde belediye başkan aday adayı sayısı, tüm üyelerin katıldığı bir eğilim yoklamasıyla belli bir sayıya indirilmeli, ardından aday adayları için şeffaf bir anket uygulaması yapılmalıdır. Ayrıca ilgili sivil toplum örgütleri görüşleri yazılı olarak alınarak aday belirlenmelidir. 
7.    Belediye/il genel meclis üyeleri cinsiyet ve gençlik kotalarına uyularak ön seçimle belirlenmelidir. Genel Merkezimiz en fazla %5 kontenjan kullanmalı ve kontenjan adayları birinci sıradan gösterilmemelidir. Kontenjandan atanacak kişilerin meslekleri önceden belirlenmiş olmalıdır (örneğin, ön seçimden çıkmamışsa bir hukukçu, bir mimar/şehir plancısı/inşaat mühendisi, bir mali müşavir/muhasebeci…). Bir kez kontenjan adayı olup meclis üyeliği yapanlar bir daha hiçbir zaman kontenjan adayı yapılmamalıdır.
8.    Parti Meclisi yetkilerini hiçbir şekilde devretmemelidir.
9.    Genel başkan yardımcıları ve çalışma alanları Parti Meclisi tarafından seçimle belirlenmelidir. 
10.    Seçimle gelen seçimle gitmelidir. İl, ilçe ve belde yönetimleri disiplin süreci tamamlanmadan, keyfi olarak görevden alınmamalıdır. 
11.    Blok liste ile seçim kaldırılmalı, çarşaf liste ile seçim zorunlu olmalıdır.
12.    Gençlik kotası 30 yaş altı için %20, 30-40 yaş arası için %15 olmalıdır. 
13.    Genel Merkezimizde her bakanlık için daimi komisyonlar/bürolar oluşturulmalı ve bu komisyonların il-ilçe izdüşümü oluşturulmalıdır. 
14.    Örgütlenme modeli acilen geliştirilmeli, ‘Sokak Örgütlenmesi Projesi’ tüm yurtta eksiksiz uygulanmalıdır. 
15.    Hedefe yönelik, organize, bilinçli ve denetlenebilir bir çalışma modeli olan Öbek Çalışma Yöntemi tüm yurtta eksiksiz uygulanmalıdır.

AdminAdmin

YORUMLAR