Mersin Şehir
HV
26 MART Pazar 18:42

Emin Levent TÜRKİLİ Oda Başkanı

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 05-01-2023 15:29
Emin Levent TÜRKİLİ  Oda Başkanı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından yapılan, adına defter tasdik ücreti denilen; ama gerçekte dönem hazırlık ve bilişim giderleri katılım bedeli olan tutarın, mali müşavirler tarafından haksız yere tahsil edildiğinin iddia edildiği açıklamayla esnaf ve sanatkârlarımız ile kamuoyunu yanlış bilgilendirmiştir. Buna dayanılarak Milliyet Gazetesi’nde Mithat Yurdakul imzasıyla yayınlanan doğru bilgiden yoksun, baştan sona bir iftira niteliği taşıyan yazı kamuoyunun malumudur.

 

Devletimizin vatandaşlarımıza vermekte olduğu doğum anından yaşamın son anına kadar bütün hizmetler özverili çalışmalarımız neticesinde toplanan vergiler ile yerine getirilmektedir. Vermekte olduğumuz hizmetten yararlanıp fayda görmeyen birey yoktur. Alınan sağlık hizmetlerinden, seyahat edilen yollara, gençlerimizin ve ülkemizin geleceğini inşa etmek için verilen eğitimden, tüketilen suya elektriğe kadar her alanda hizmetimiz ve emeğimiz bulunmaktadır.

 

120 bini aşkın meslek mensubumuz ve birlikte çalıştığımız büro emekçilerimizle Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sunmak için fedakârca çalışan bu büyük camia ne sahipsizdir ne de üzerine atılan bu iftiraları çürütemeyecek kadar acizdir!

 

Mali müşavirler tarafından vergi mükelleflerine verilen hizmet, mesleki ve ihtisasa dayanan bilgilerin müşterilere sunulmasından ibarettir. Söz konusu hizmetin sunulması esnasında gerçekleşen tüm giderleri, vergi mükellefleriyle imzaladığımız sözleşmenin 6.3 maddesindeki “İŞ İÇİN YAPILAN BÜTÜN GİDERLER İŞ SAHİBİNCE KARŞILANACAKTIR.” hükmüne istinaden iş sahibinin karşılaması gerekmektedir.

 

Doktorun verdiği hizmette nasıl ilaç bedeli yoksa avukatın verdiği hizmette nasıl dava harç ve yargılama gideri yoksa esnaf ve sanatkârların verdiği hizmette nasıl o iş için kullanılan yedek parça v.b. bedeli yoksa mali müşavirlerin verdiği hizmetin içeriğinde de kırtasiye, noter, sarf malzemeleri, bilişim giderleri yoktur. Yürürlükteki mevzuata göre vergi mükelleflerinin tutmakla yükümlü olduğu yasal defterler gerek fiziki olarak kâğıt üzerinde gerekse elektronik ortamda defter beyan sisteminde ya da e-defter formatındadır.

 

Hangi şekilde olursa olsun vergi ödevinin yerine getirilmesi esnasında katlanılan tüm giderler sözleşmelerimizde de yer aldığı üzere iş sahibince karşılanır ve bu ticari hayatın gerekliliğidir.

 

Yasa ve yönetmeliğe aykırı bir şekilde basit usul defteri tutan Esnaf Odaları’nın biz mali müşavirlerin uzmanlık alanına giren konularda fikir beyan ederek meslek mensuplarımızı zan altında bırakan açıklama yapmaları abesle iştigaldir. Esnaflarımızın işlerini kolaylaştıran, onlara faydalar sağlayan birçok iş ve işlemi görevi olmamasına rağmen fedakârca yapan meslek mensuplarımızı karalama kampanyasına dönüşen bu açıklamayı ve akabinde Mithat Yurdakul imzasıyla Milliyet Gazetesi’nde yer alan yazıyı esefle kınıyoruz.

 

 

Mali müşavirler yalnız ve sahipsiz değildir. Ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçtiğimiz şu dönemde enflasyonla boğuşarak her geçen gün ağırlaşan şartlarda özverili bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Meslektaşlarımız kamu adına üstlendikleri bu kutsal görevi gecelerini gündüzlerine katarak, sevdiklerinden, sağlıklarından fedakârlık yaparak yerine getirmektedir. İnsanlar salgın sürecinde evlerinde kendilerini ve ailelerinin sağlıklarını muhafaza edebilmek için kendini izole ederken, meslektaşlarımız bütün bunları yok sayarak görevlerini ifa etmeye devam etmiştir. Sadece gözünüze mavi tabelaları takılan meslektaşlarımız devletimizin çarklarının dönmesinin en önemli dinamiklerinden biridir.

 

Daha önce olduğu gibi bundan sonra da, mesleğimize ve meslek mensuplarımıza yapılan her türlü karalama kampanyası ve saldırıya kayıtsız kalmayacağımızı yüksek sesle ifade etmek istiyor; odamıza gelerek haklı mücadelemize destek verdiğiniz için tüm meslektaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum.

 

Emin Levent TÜRKİLİ

Oda Başkanı

AdminAdmin

YORUMLAR