Mersin Şehir
HV
28 MAYIS Salı 12:45
Advert

TMMOB HEYETİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLK TOPLANTISINI MERSİN'DE GERÇEKLEŞTİRDİ

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 09-03-2023 20:56
TMMOB HEYETİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLK TOPLANTISINI MERSİN'DE GERÇEKLEŞTİRDİ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve bağlı odalarımızın başkan ve yöneticileri deprem bölgesindeki illerde başlattıkları inceleme gezisi kapsamında ilk olarak TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz:

"Hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun. Hepimiz tarifi imkansız bir acı yaşıyoruz.

Resmi rakamlara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bini aştı. Kayıpların toplam sayısı henüz tespit edilebilmiş değil.

Aralarında çok sayıda meslektaşımızın ve üyemizin de olduğu hayatını kaybeden herkesin yakınlarına, sevenlerine sabır diliyorum.

1 aydır gecesini gündüzüne katarak halkın yaralarına merhem olmaya çalışan tüm TMMOB camiasına, tüm meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Birlik olarak çok uzun yıllardır ülkemizin depreme hazırlık konusunda yapması gereken hazırlıkları yapmadığını, binalarımızı ve şehirlerimizi depreme hazırlamak konusunda adımlar atmadığını, sağlıklı bir afet yönetimi politikasının oluşturulmadığını her defasında dile getiriyoruz.

Bu sözlerimiz ne yazık ki hem siyasal iktidar, hem yerel yönetimler hem de daha acısı toplum tarafından sürekli göz ardı ediliyordu.

Yaşadığımız bu afet, maalesef uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi.

Değerli Arkadaşlar,

Her kriz döneminde olduğu gibi bir kez daha toplumsal bölünmüşlüğü kendilerine siper ederek belirli kesimleri hedef gösterdiler.

Birliğimiz de iktidar yandaşlarının mesnetsiz suçlamalarının hedeflerinden birisi oldu.

Suçunu bastırmaya çalışanların telaşıyla gerçekle ilgisi olmayan pek çok iftira atıldı.

Hatırlayacaksınız ilk söyledikleri yalan binaların yapı denetim ve kontrollerinden TMMOB ve ilgili odaların sorumluluğu olduğu, çürük binaların yapımına sessiz kaldığımız iddiasını yaygınlaştırdılar.

TMMOB’nin denetim yetkilerini ortadan kaldırmak için defalarca kanun değişikliği yaptıklarını yüzlerine vurunca bu yalanı sürdüremediler.

Hemen sonrasında, çok daha büyük bir gürültüyle TMMOB’nin kentsel dönüşüm projelerine engel olduğu için kentlerin depreme dayanıklı hale getirilemediği yalanını söylediler.

Tüm gazetelerde, bizzat benim fotoğraflarımı da kullanarak karşı çıktığımız projeleri listelediler.

Aslında bunun da büyük bir yalan olduğunu kendileri de biliyorlar. Bizler yapmış olduğumuz tüm açıklamalarda ve raporlarımızda eğer amacına uygun olarak kullanılırsa kentsel dönüşümün afetlerle mücadele konusunda en etkili araçlardan biri olduğunun sürekli altını çiziyoruz.

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB olarak bu sürecin takipçisi olacağız.

Biz yıllardır toplumun ortak çıkarını savunmayı, bilimsel-teknik doğruların ışığında ilerlemeyi kendimize ilke edinmiş bir örgütüz, bundan sonra da bu doğrultuda yürümeye devam edeceğiz.

 

TMMOB Mersin İKK Sekreteri İbrahim Yücesoy:

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak bölgemizde gerçekleşen ve kentimizde de hissedilen depremler sonrasında birçok kurum ve kuruluşların toplantılarına katılım sağladık.

Akabinde TMMOB a bağlı meslek odaları özellikle yapı stoğunun kontrol edilmesi ve envanterinin çıkartılması için belediyeler ile protokoller düzenledi.

Bu süreçte TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak kentimizi bölgemizde gerçekleşecek yeni depremlere hazırlamak ve eskimiş yapı stoğunun yenilenme modelini oluşturacak ve kentimizi yöneten merkezi ve yerel yönetimlerin politikalarını belirleyecek deprem raporu çalışmasına başlanmıştır.

Bu rapor gelecekte kentimizin mekânsal ve sosyal olarak gelişim potansiyelini belirlemek amacıyla çok önem arz etmektedir.

Biliyorsunuz özellikle Suriye savaşı ile başlayıp akabinde pandemi dönemi, Rusya Ukranya savaşı ile birlikte kentimize yaklaşık 400.000 kişilik bir doğal yollardan öngörülmeyen dış göç gelmiş buna bağlı olarak kentimizde hem mülkiyet edinme şartları ağırlaşmış hem de plansız gelen nüfus şehrin ulaşım ve teknik altyapı alanları üzerinde hasarlar bırakmış iken maalesef ki depremden sonra da yurttaşlarımızın hem akrabalık bağlarından hem de iklimsel özelliklerinden dolayı kentimize gelmesi bu yükü artırmıştır.

Ancak Mersin kenti olarak depremden etkilenip kentimize gelen vatandaşlarımıza hem kırsal alan da hem de sahildeki konutlar da geçici süreliğine ev sahipliği yapmaktayız.

Bu geçiş sürecinden sonra TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak yerel yönetimlere 2035 yılına kadar bir planlama stratejisi belirleyip eldeki tüm kaynakların kamusal ve adil olarak kullanılması amacıyla TMMOB Mersin deprem raporu öncülüğünde çalışmalar sunacağız.

Deprem raporunun ana başlıkları şu şekildedir.

1. Jeoloji ve jeofizik mühendisleri odalarımız kentimizin planlı alanlarında daha önce yapılan sondaj çalışmaları özelinde kentin mikro bölgeleme haritalarını çıkartacak.

2. Şehir Plancıları Odası mevcut onaylı imar planlarının ne kadar nüfusu barındırabileceği ve mahalle analizleri ile birlikte eski yapı stoğunun bulunduğu bölgeler de gelecekte ne tür bir dönüşüm ve yenileme çalışmaları olabileceğinin raporunu belirleyecek.

3. İnşaat Mühendisleri Ve Mimarlar Odamız artık kentimizde yapılacak yapıların zeminle olan ilişkisini göz önüne alarak meslek alanlarındaki önerilerini imar plan notlarına aktaracak.

4. Çevre Mühendisleri Odamız kentimizin artan nüfusuna bağlı olarak düzenli katı atık depolama alanlarının kapasitesini ve gelecekte alınması gereken çevresel önlemleri aktaracak.

5. Yapılması düşünülen dönüşüm alanlarındaki hafriyatların zararlı kimyasallarının bertaraf yöntemlerini Kimya Mühendisleri Odamız raporlayacak.

6. Özellikle artan nüfus, kuraklık vb. problemlerden dolayı tarımsal arazilerin korunması ve gıdaya erişimin sağlıklı önlemler alınması amacıyla Ziraat ve Gıda Mühendisleri Odamız raporlarını sunacak.

7. Kısacası kentimizin eski yapı stoğunun dönüşmesi, dirençli kentler olabilmemiz için bütün meslek odaları kendi uzmanlık alanlarında bilimsel görüşlerini rapora koyacak ve akabinde hazırlayacağımız bilimsel raporun hem yerel yönetimlerce hem de merkezi yönetimce uygulamasının takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşacağız.

 

En kısa sürede detaylı raporumuzu tüm kurum, kuruluşlar ve kamuoyu ile paylaşacağız.

AdminAdmin

YORUMLAR